Has Prefabrik firmasının taahhüdündeki Naki Fabrikası altyapı inşaatı devam etmektedir..